# # # # #
Контакти
СНЦ “Разградска филхармония”
Георги Чимшипов - Председател

Тел. +359 887 591 937

snts.razgradphilharmony@gmail.com

georgi.chimshirov@gmail.com

dnenov-competition.com

georgichimshirov.com

Къща музей “Димитър Ненов”
Нели Николова - уредник
тел: 0878 901 437
muzei.nenov@abv.bg
Журито на втория конкурс - 2004 г.
# 
СДРУЖЕНИЕ РАЗГРАДСКА 
ФИЛХАРМОНИЯ”  е основано през 
1935 г. от Илия Бърнев, основателят 
на Разградския симфоничен оркестър.
7200 РАЗГРАД Бул. “Бели лом” 36,
МОЛ: Георги Чимширов
БУЛСТАТ: 176950522
IBAN BG31FINV91501216635066
в BGN банков код FINVBGSF


Сдружението се възстановява  отново с
регистрация  в Разградския съд с Решение
№ 8 от 19. 20. 2994 г.