# # # # #
За нас
І. Журито на третия межд. конкурс
2008 г.
Откриване на конкурса
ІІ. Носители на първите
награди в проведените четири
издания на конкурса:
ІV. За конкурса
#
III. Носители на наградата за най-
добро изпълнение на творба от
Димитър Ненов
2001 г.
2004 г.
2008 г.
2011 г.
2014 г.
2001 г.
2004 г.
2004 г.
2008 г.
2008 г.
2014 г.
2016 г.
Гюлден Гьокшен -Турция
Андрей Ангелов - България
Виктория Василенко - България
Сирма Красимирова - България
Богдан Иванов - България
Георги Пиронков
Андрей Ангелов
Константин Дюлгеров
Виктория Василенко
Елена Иванова
Мартина Табакова
Мила Михова