# # # # #
Спомошествователи и партньори
#
Денчо Бояджиев - Кмет на Разград

Тел. 084 618 133
Боил Банов - Министър на културата

Тел. 02 94 00 852
Къща музей “Димитър Ненов”
Министерство на културата
Васил Петров - Директор

Тел.: +359 888 460379
Нели Николова - уредник

Тел.: 0878 901 434
Амилум България-ЕАД
Община Разград
СЕМПЕ-2 ООД
Иван Хира - Президент

Тел. +359 48 619 320
Цеци Бенонова - Директор на Дирекция
“Култура и туриззъм”

Тел. 0885 999 135