# # # # #
Спомошествователи и партньори
#
Д-р Валентин Василев - Кмет на Разград

тел. 084 618 133
Боил Банов - Министър на културата

тел. 02 94 00 852
Къща музей “Димитър Ненов”
Министерство на културата
Васил Петров - Директор

GSM: +359 888 460379
Нели Николова - уредник

GSM: 0878 901 434
Амилум България-ЕАД
Община Разград
СЕМПЕ-2 ООД
Иван Хира - Президент

Tel. +359 48 619 320