# # # # #
Димитър Ненов и неговото творчество
(1901-1953)
Разград, България
композитор, пианист, педагог, публицист и архитект
ІІ. Творчество
Хорово-оркестрови творби:
"Коледа" - симф. поема за солисти, смесен хор и
симф. оркестър (1938-39), "Тракия" - симф. Сюита
за сопран, женски хор и оркестър. (1940)
За глас и оркестър
"Родина" - 5 песни за висок глас и оркестър по
текст на Дора Габе (1938-39), Пет жътварски
народни песни (1937), Шест народни песни за висок
глас и оркестър (1938), Пет песни за солисти,
женски хор и оркестър (1950).
За симфоничен оркестър
Симфония № 1 (1922), "Поема" (1923), "Балада"
(1924), Четири сюити 1924-25), Рапсодична
фантазия (1928-40), Концерт за пиано и оркестър
(1936), Балада за пиано и оркестър № 1 (1942) и
№ 2 (1943).
Камерна музика
Шест прелюда (1921), Соната (1921), Соната (1922),
 Шест пиеси за пиано (1927), Рондо (1922), Кино-
сюита (1925), Тема с вариации (1931), Два етюда
 (1932), Токата (1939), Танц (1941), Миниатюри 
(1945), Приказка (1946).
За цигулка и пиано
Соната (1921).
Вокална музика
Девет песни за висок глас и пианои (1922-24),
"На дача" - песенен цикъл по текст на Елисавета
Багряна (1931-33).
Произведения на Димитър
Ненов за изтегляне и
слушане
І. Произведения на Д. Ненов в PDF:За слушане:
изпълнител                 произведения     части
Антон Диков               Миниатюри:        Прелюд
                                                        Песен
                                                        Стакато
                                                        Пасторал
                                                        Гайда

Антон Диков            Токата

Андрей Ангелов         Тема с вариации

СО на БНР                    Токата
Диригент: Акад. Васил
Кзанджиев
#