# # # # #

Сайтът се обновява и скоро отново ще бъде на линия!


The website is being updated and it will be soon available again!

#top #top
За контакти:
Разградска филхармония
“Проф. Димитър Ненов”
Красен Иванов - Ръководител

тел. 882474347

kr_iv@hotmail.com

Тодор Мадолев - Директор

тел. 0889428433

todor.madolev@gmail.com
Театрално-музикален център
Разград
Contact us
Theatrical musical center -
Razgrad
Krassen Ivanov - Chief Conductor

Tel. +359 882 857 352

E-mail: kr_iv@hotmail.com


Razgrad Philharmony “Prof. Dimitar
Nenov”
Todor Madolev - Chief director

Tel.. 0889428433

todor.madolev@gmail.com