# # # # #

Седми международен конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов" - Разград,

4-7 октомври 2021 г.  

Разград, 9-12. 10. 2018 г.

#top

Seventh international competition for young pianists "Dimitar Nenov" - Razgrad,

4-7 October 2021


#top